Duidelijkheid over straling
Ongemerkt krijgen we steeds meer last van  diverse soorten straling om ons heen, zoals van DECT-telefoons, mobieltjes, zendmasten, hoogspanningsleidingen en draadloos internet. Met deze website willen wij u informeren en adviseren over de gevolgen van deze straling. Het is beslist niet de bedoeling u bang te maken, maar we willen duidelijkheid scheppen en wijzen op de gevaren die er zijn.

Lees verder over straling

Bewustwording
Omdat er alleen maar meer straling komt, is het belangrijk dat u zich van het bestaan en de mogelijke negatieve gevolgen voor uw gezondheid bewust wordt. Ondanks de beweringen van telecommaatschappijen en (lokale) overheden, wijzen de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoeken op athermische biologische effecten op het menselijk lichaam. En dat zijn helaas niet alleen positieve effecten. Straling valt niet tegen te houden, maar we kunnen u wel adviseren hoe u dit in uw leefomgeving kunt reduceren en ook kunnen we uw lichaam weerbaarder maken tegen straling.

Lees verder over de effecten van straling op uw gezondheid

Bloemberg Straling
Doordat het team van Bloemberg Straling zowel op medisch als technisch gebied ruime kennis en ervaring heeft, kunnen wij een integrale aanpak bieden en zo een optimale balans creëren tussen lichaam en leefomgeving.

ATTENTIE:
Niets op deze site is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Besproken producten en inzichten zijn ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van de reguliere medische gezondheidszorg. Bezoek bij klachten een dokter voor medisch advies en behandeling.

 

 
 

© 2009 Bloemberg Straling • Gasgracht 3 7941 KG Meppel • T 06 532 100 06 • E info@bloembergstraling.nl